פלילי ומנהלי

כדי לנסות לצמצם ככל הניתן, ולעיתים אף למנוע, את חשיפתם של הארגונים והאורגנים הפועלים מטעמו, להליכים פליליים ואזרחיים נלווים, קיימת חשיבות רבה להיערכות מוקדמת, נכונה, של ארגונים ונושאי המשרה בהם, לגבי היבטים רגולטוריים ופליליים.

משרדנו מלווה לקוחות בייעוץ משפטי שוטף לארגונים תעשייתיים וחברות בניה, כתיבת חוות דעת משפטיות, מתן פתרונות הד-הוק לסוגיות העולות מן השטח – מנהלי עבודה, מנהלי פרוייקט, אנשי הבטיחות, הדרכות אחריות משפטית וביישום של תוכניות אכיפה (compliance) ופרואקטיביות לחיזוק מעמד התאגיד ונושאי המשרה בו. 

כמו כן מעניק משרדנו סיוע מנהלי צמוד מול גורמים סטטוטוריים כגון הפיקוח על העבודה, רשם הקבלנים, רשויות מקומיות וכו' בטיפול בצווי סגירת אתר, עיצומים כספיים, הליכי שימוע וכתבי אישום מנהליים כנגד החברות ונושאי המשרה שבהן.

בקרות תאונה קשה או אירוע זיהום הסביבה, מי שנפתח נגדו הליך פלילי מוצא עצמו עובד עצות, בסערה רגשית מטלטלת, ולעיתים אף באיבוד עשתונות כולל. מקורה של מומחיות משרדנו הינה בהכרה עמוקה ומקיפה של המארג הנורמטיבי בתחום הרגולציה של העבודה, הבטיחות והאחריות התאגידית. 

אנו מלווים את האירוע מהרגע הראשון, מגיעים לשטח ומעניקים יעוץ משפטי ראשוני מיד בטרם קיום התשאול/גביית העדות על ידי משטרת ישראל, ו/או הגורמים המפקחים מטעם רשויות האכיפה השונות, מכינים את המנהלים/ העובדים בטרם קיום ההליך החקירתי הראשוני ומייצגים בתיק עד נקודת הסיום.

באם יוחלט על הגשת כתבי אישום משרדנו מתמחה בייצוג מול בתי המשפט, טריבונלים מעין שיפוטיים, גופי ממשל רגולטוריים ורשויות מנהליות למיניהן.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן