אכיפה רגולטורית

אכיפה רגולטורית

על תוכנית אכיפה פנימית וחשיבותה

לאורך השנים האחרונות חלה החמרה בפיקוח והאכיפה על התנהלותם של חברות ותאגידים, כמו גם עלייה בהיקף האחריות המוטלת על כתפי בעלי התפקידים. הדבר חושף ארגונים ומנהלים לסנקציות העלולות לפגוע בפעילות העסקית, במישור הפיננסי ואף להגיע לפלילים. עקב סיבות אלו, חשוב לחשוב קדימה על מנת להקטין ככל האפשר ואף למנוע את החשיפה של הארגון והפועלים מטעמו להליכים אזרחיים ופליליים. אחד המרכיבים של היערכות מוקדמת כזו הינה תוכנית אכיפה וציות.

 

מעטפת מקצועית לסוגיות רגולטוריות

למשרדנו ניסיון רב בתחומים של אכיפה רגולטורית לסוגיה, לרבות אכיפה עירונית, ואנו מלווים את לקוחותינו עם ייעוץ משפטי והיערכות מקיפה. הליווי ניתן ללקוחות תעשייתיים וחברות בנייה, ומלווה בין היתר בחוות דעת משפטיות (למשל לגבי אכיפה בררנית), ומתן פתרונות מיידיים לסוגיות בשטח שעימן מתמודדים מנהלי עבודה, אנשי בטיחות ומנהלי פרויקטים. זאת, לצד הדרכות בתחומי האחריות המשפטית ויישום תוכנית ציות ואכיפה בגישה פרואקטיבית, לחיזוק מעמד נושאי המשרה והתאגיד בכללותו.

אנו גם מספקים סיוע צמוד בענף המנהלי, בדיון מול גופים סטטוטוריים כמו רשם הקבלנים, רשות מקומית והפיקוח על העבודה, ומטפלים בין היתר בהליכי שימוע, עיצומים כספיים, צווי סגירה לאתרים, וכתבי אישום מנהליים כנגד חברות ונושאי משרה. הליווי ניתן כבר מקרות המקרה תוך הגעה לאתר ומתן ייעוץ משפטי עוד בטרם התשאול מטעם המשטרה וגורמי פיקוח, לרבות הכנת מנהלים ועובדים לפני הליכים חקירה ראשוניים, ולאחר מכן ייצוג עד לסיום הטיפול בתיק. במידה ומוחלט על הגשה של כתבי אישום, אנו מייצגים את הלקוח בכל הערכאות הרלוונטיות, לרשות רשויות מנהליות, גופים רגולטוריים של הממשל, טריבונלים מעין שיפוטיים, ובפני בית המשפט.

 

חשיבותה ומהותה של תוכנית אכיפה

כאמור, לאורך השנים האחרונות קיימת הגדלה של תחומי האחריות המוטלים על תאגידים ונושאים משרות, הן ברמת הרגולציה והפיקוח, והן בסנקציות ובהליכים הפליליים. על כן, ישנה חשיבות רבה להכנת תוכנית אכיפה, וכמובן יישומה בפועל, על מנת להראות לגופי הפיקוח והשיפוט כי התאגיד פועל בהתאם לחוק ומקיים תרבות ארגונית הולמת, דבר שיוביל להקלה בהתייחסות ולראיית הארגון ואנשים כמי שעמדו בדרישות.

למעשה, התוכנית הפנימית, העוסקת בבטיחות וגיהות, עוזרת לארגון ומנהליו לצמצם את הסיכונים ולשפר את הבקרה בתחומים אלו. למשל, היא מסייעת לשפר את מערך הביקורת הפנימית כך שיישר קו עם התקנות והחוק, לשפר את ציות העובדים והארגון בכללותו לתקנות והוראות הבטיחות והגיהות, להעלות את המודעות לנושאים אלו בארגון, לחזק את שיתוף הפעולה מול גורמי האכיפה, להכיר מראש את הסכנות התפעוליות והמשפטיות ולהקטינן, ועוד.

ראוי להדגיש כי על פי חוק החברות, וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, במידה ועובד או ארגון מצליחים להוכיח כי עשו כפי יכולתם ונקטו באמצעים סבירים למילוי חובתם, הרי שהדבר עומד בגדר הגנה עליהם. דברים אלו אמורים גם בפקודת הבטיחות בעבודה, האומרת כי מי שעבר עברה לפי הפקודה, עשוי לעמוד לדין אלא אם הצליח להראות שנקט באמצעים הסבירים למניעתה, ושהיא התרחשה ללא ידיעתו.

מאחר שהחוק אינו מגדיר בצורה מפורשת מהי נקיטת אמצעים סבירים, הרי שהדבר משתנה בהתאם לאופי הפעילות שמקיים הארגון, ולפי תחומים כגון איכות הסביבה, בטיחות וגיהות, וכדומה. על כן, ישנה חשיבות רבה לבניית התוכנית עם עורכי דין בעלי ניסיון רב בבניית וניהול תוכניות אכיפה פנימיות, המסוגלים לתכנן ולבנות אותן בצורה מהירה. בנוסף, ראוי להדגיש כי אין זה מספיק לבנות תוכנית אכיפה המתאימה לארגון, אלא יש ליישם בפועל, הן לשיפור מערך הבטיחות והגיהות והן כהגנה בפני הליכים אזרחיים, מנהליים ופליליים.

בקרות מקרה מחויב הארגון להוכיח באמצעות ראיות, כי תוכנית האכיפה אכן הייה אפקטיבית והתבטאה בתרבות ארגונית לפי דין. על כן, בין אם קיימת כיום תוכנית אכיפה בארגון ובין אם לאו, יש להסתייע בעורכי דין המסוגלים לזהות במהירות פערים שבין הדין הרלוונטי לבטיחות וגיהות בעבודה, ובין התנהלותה של החברה בפועל. כמו כן, לאורך זמן חשוב להסתייע בעורכי הדין על מנת שיבצעו ביקורת מעת לעת, על מנת לוודא שתוכנית האכיפה הפנימית עדיין יעילה, מתאימה ואפקטיבית.

 

לקבלת סיוע משפטי ולבניית תוכנית אכיפה

למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בכל הקשור לרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה, וביכולתו לספק מעטפת מקיפה לתאגידים ונושאי משרות. לקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן