דו"ח האכיפה בענף הבניה חציון א' 2021- הקבלנים חייבים לחזק את הבקרות על העובדים והבטיחות באתרי בניה

תאונות עבודה באתרי בניה

מתחילת השנה הוצאו 2136 צווי בטיחות בענף הבניה מתוך 3651 בכלל הענפים (בניה, תעשיה, חקלאות, ציבורי). בנוסף, מה- 1.1.2018 הוטלו עיצומים כספיים על קבלני בניין מבצעי בנייה המפרים את הוראות הבטיחות בעבודה בסך כ 20 מיליון שקלים- כ 30 אלף בממוצע.
עו"ד רונן ורדי, יועץ בטיחות ומומחה לתאונות עבודה בבניין ובתעשיה: מעיון ברשימת צווי הבטיחות ניתן למצוא אנומליה בנתונים בכך שאין אבחנה בדו"ח מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בין החברות הגדולות – בסווג הקבלני שלהן, היקפי הבניה הרוויה והתשתיות, כמות האתרים ומצבת העובדים בהם לבין חברות קטנות שמשמעותית. ניתן לקבוע כי רוב חברות הבניה הגדולות וגם חלק מהבינוניות עשו בשנתיים האחרונות קפיצת דרך משמעותית בתחום המודעות לבטיחות בענף אלא שבמקביל גם חלה הגברה של פעולות האכיפה בתחום. יותר ביקורי מפקחים, הפעלת יחידת החקירות של מנהל הבטיחות, דיווחים של אזרחים מודאגים לקו החם של המוסד לבטיחות וגיהות. אף על האמור לעיל, ניתן להעריך גם ולייחס את כמות הצווים הגבוהה בין היתר לעובדה שבמהלך תקופת הקורונה המשיכה הבניה למגורים ואף התגברו התחלות עבודות תשתיות הנדסיות לפיתוח פרוייקטים לאומיים וכן התחלפו צוותים רבים, מה שהקשה על פיתוח אקלים בטיחותי אפקטיבי באתרי הבניה השונים.

עו"ד רונן ורדי, המשמש גם כיועץ המשפטי של ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית מציע מספר פעולות פרואקטיביות שעליהם ניתן לתת את הדעת בניהול הבטיחות בענף בכלל ובאתרי הבניה בפרט:
הכשרות לתעודות של בעלי מקצוע: נדרש לבדוק היטב כל בעל מקצוע הנושא תעודה הכשרה או הסמכה כדין לתוקפה ותקפותה. קיימות בשוק לא מעט תעודות מזויפות, עובדים לא מקצועיים, תעודות פגות תוקף ועוד. חובת הקבלנים לוודא שבכל מקצוע שבו נדרשת תעודה, אכן קיימת תעודה בתוקף (כמו למשל עבודה בגובה שניתנה על ידי רשות הסמכה על פי חוק) ולוודא שהתעודה אותנטית אל מול מאגרי המידע של משרד העבודה.

בקרות כניסה לאתרי בניה: רבים מאתרי הבניה פתוחים לכל עובר ושב. על הקבלנים לוודא שהאתר סגור בשעות הפעילות ומעבר להן וכי הכניסה אפשרית למורשים בלבד וזאת לאחר שנבדקו לתקינות הציוד שברשותם, לציוד מגן אישי ומידת המוכנות לביצוע עבודה בטוחה לאחר מתן דגש לכלל הסיכונים הכרוכים בה.

מיסוד מנגנוני איכות ובקרה לחברה ולאתרים שלה: לדוגמא תקן ישראלי 9001 (מקביל של ISO 9000), הסדרה של נהלים, הוראות עבודה, טפסים מסודרים, מבדקים וכיוב'. כל אלה יש בהם מבחינת חיזוק התרבות הארגונית בטיחותית של התאגיד מניעת תאונות ואת החוסן המשפטי במקרה של תאונה.

ביצוע הדרכות קבועות: יש לבצע הדרכות עובדים, לרבות לעובדי קבלני המשנה, מסודרות לכל אדם שנכנס לאתר וכן הדרכות תקופתיות לרענון הנהלים וסיכוני הבטיחות בקרב העובדים המקצועיים באתר.

פיקוח: נדרשת נוכחות רציפה של בעלי תפקידים המחויבים על פי חוק ובכללם מנהל עבודה מוסמך, עוזר בטיחות. מומלץ לעשות תכניות חניכה למנהלים באתרים לפיתוח החשיבה הבטיחותית ושימור אקלים הבטיחות באמצעות תכניות הכשרה כדוגמת "תכנית כוכבי הבטיחות" של התאחדות בוני הארץ. באתרים גדולים מומלץ לשקול פיקוח צמוד של ממונה בטיחות בעבודה לתמיכה בככל התהליכים המתרחשים באתר הבניה.

שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים: למניעת תאונות כמו למשל בין עגורני צריח, גידור מיוחד, יישום של תקנים מיוחדים בנושא פיגומים וכיוצב'.

מבדקי ציות (COMPLIANCE): ביצוע סקרים של עמידת החברה בדרישות כל דין, בין השאר מינוי קצין רגולציה שאמור להתעדכן בדרישות חדשות של גורמי החקיקה והפיקוח הסטטוטוריים וליישם את השינויים בחברות.

עו"ד רונן ורדי (51), הינו בוגר החוג לכלכלה ולוגיסטיקה, בעל תואר שני במנהל עסקים. בעל הכשרות רבות בתחום הבטיחות, חקירת תאונות עבודה ואיכות הסביבה ובכללן ממונה בטיחות בעבודה, ממונה בטיחות לענף הבניה, יועץ ארגונומיה, מדריך עבודה בגובה, מדריך בטיחות, יועץ לאירועים המוניים ועוד. כמו כן הינו משמש כיום כמרצה לבטיחות ואחריות משפטית במכללות מקצועיות, מפעלים, מוסדות וארגונים שונים.

מאז קבלת רישיון עו"ד הוא מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג משפטי – פלילי, מנהלי ונזיקי של חברות בניה בתחום הבטיחות בעבודה.

בין לקוחותיו
יועץ הבטיחות של המכביה ה21, יזמים כמו אשטרום נכסים, רם אדרת, שתית, אפי קפיטל, צמח המרמן וסיון ביצוע, י.ח דמרי ועוד חברות גדולות בתעשיה, הדרכות לחברות כמו אינטל, הכנסת, משרדי ממשלה וכיוצב'.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן