נותני שירות בטיחות

נותני שירות בטיחות

ממונה בטיחות, נאמן בטיחות, עוזר בטיחות – תפקידם והגדרתם

בטיחות וגהות בעבודה היא עולם בפני עצמו, הכולל שורה ארוכה של חוקים, פקודות ותקנות, כמו גם תחומים אחריות ותפקידים. בין אם זו בטיחות העבודה במפעל, בבית מלאכה, באתר בנייה, בטיחות בדרכים וכדומה – קיימות הוראות ברורות היורדות אל פרטי הפרטים. בשורות הבאות יסקרו תפקידיהם והגדרותיהם של שלושה נותני שירות בטיחות בתחומים השונים – עוזר בטיחות, נאמן בטיחות וממונה בטיחות.

 

מיהו ממונה הבטיחות

ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי חובה למנות ממונה בטיחות במפעלים המעסיקים חמישים עובדים לפחות, ובאתרי בניה המעסיקים לפחות מאה עובדים באותו הזמן. מדובר באדם שעבר קורס ממונה בטיחות אשר תפקידו לייעץ למעסיקים לגבי תקנים, חוקים ותקנות, ולעזור למנהלים בכל הקשור לבטיחותם של העובדים, בריאותם, הנדסת אנוש ותחום הגהות.

בין היתר, מתפקידו של ממונה הבטיחות להגביר את המודעות לנושאי הבטיחות והגהות בקרב ההנהלה והעובדים, לפעול בצורה אקטיבית לאיתור ודיווח על מפגעים, לפקח אחר עמידה בתקנים הרלוונטיים לגהות ובטיחות בכל הקשר לציוד, חומרים, מבנים, תהליכי עבודה וכיוצא בזאת. כמו כן, מתפקידו להכין תוכניות הדרכה לעובדים, לפקח אחר ביצוען, לעקוב ולבקר אחר שימוש בהתקנים, ציוד מגן אישי, כלי עבודה, תחזוקה וכדומה.

מלבד זאת, על ממונה בטיחות לוודא את קיומן של בדיקות רפואיות לעובדים ובדיקות סביבתיות במקום העבודה. עליו לפעול להפסקה מיידית של העבודה במקרה של סכנה לחיים או לבריאות, לברר את נסיבותיהן של תאונות שהתרחשו ולהפיק לקחים ושינויים, ללוות את ביקוריהם של מפקחי עבודה במקום העבודה, וכן הלאה.

 

מיהו נאמן בטיחות

נאמן בטיחות הינו נציג של העובדים בכל הקשור לבטיחות וגהות, בין אם קיימת וועדת בטיחות (במפעל שמועסקים בו עשרים וחמישה עובדים לפחות), ובין אם אינה קיימת. מתפקידו לייצג את העובדים, לבחון את התנאים במקום העבודה ולפעול לשיפורם, ליידע את המעסיק על ליקויים, לייעץ לעובדים לגבי שיפור הבטיחות ולספק הדרכות בנושא.

יש לציין כי המלצותיו של נאמן הבטיחות אינן נשארות בחלל הריק. חובה על המעסיק לתקן את הליקויים שהנאמן התריע לגביהם, ולא ניתן להרע לו בשל פעילותו מכל בחינה. כמו כן, הנאמן רשאי לראות את כל המסמכים בתחומי הבטיחות והגהות, ויכול להתלוות למפקחי עבודה בעת שהם מבקרים במקום.

מטבע הדברים, על מנת שיוכל לבצע היטב את תפקידו, עליו לעבור קורס ייעודי לנאמני בטיחות בעבודה. מדובר בקורס שבו נלמדים נושאים מגוונים, כגון ציוד מגן אישי, תחומי תפקידו של נאמן הבטיחות, כיצד עובדים בסביבת חומרים מסוכנים, מהי סביבת עבודה בטוחה, בטיחות בחשמל ובמכונות, דיני נזיקין, מפגעים בסביבת העבודה, ועוד.

מיהו עוזר בטיחות

בניגוד לאמור לעיל, עוזר בטיחות הוא אדם הקשור לנושא של בטיחות בבניה בלבד. חובת המינוי שלו בחלק מאתרי הבניה נכנסה לתוקף בשנת 2018, בתיקון 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה. מדובר באדם שמשמש בתור אחראי כללי על נושא הבטיחות באתר הבנייה, ותפקידו הוא להגביר את רמת הבטיחות ולשמר אותה ברמה הגבוהה ביותר, תוך כדי סיוע בנושא זה למנהל העבודה.

את עוזר הבטיחות יש למנות באתרי בניה המבצעים עבודות בגובה של שבעה מטרים ומעלה, ובעלי שטח של דונם ומעלה. תפקידו של עוזר הבטיחות הוא לעזור למנהל העבודה באתר תוך ביצוע בדיקות של קיום הוראות הבטיחות, ודיווח בכתב ובעל פה על הפרות, מוקדם ככל הניתן. כמו כן, עליו להודיע לעובדים באתר כי הם מפרים הוראות בטיחות בעצמם, או שמופרת כלפיהם הוראת בטיחות. בתוך כך, הוא יכול לדווח למנהל העבודה אודות הפראות נוספות של חוקים הקשורים לבטיחות.

ראוי להדגיש כי גם עוזר הבטיחות חייב לעבור קורס ייעודי, ושלצורך מילוי תפקידו מותר לו לעיין בכל מסמך, תעודה ופנקס הקשורים להוראות הבטיחות. מנהל העבודה מחויב לפעול לליקוי התיקונים שעליהם הצביע העוזר, וכמו כן עליו לדווח למבצע הבנייה אחת לשבוע על ליקויים שלא תוקנו, או לחילופין להודיע מיידית על ליקויים מסכני חיים. חשוב להדגיש כי מבצע הבניה, המעסיק או מנהל העבודה אינם רשאים לפגוע בשום דרך בעוזר הבטיחות בגין ביצוע פעילותו.

 

לקבלת סיוע משפטי

למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בכל הקשור לרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה, וביכולתו לספק מעטפת מקיפה לגורמים המוצאים את עצמם בפני תביעה משפטית. לקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן