עיצום כספי הגדרה

עיצום כספי

עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

 
חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה משנת 2011, נועד להסדיר את ההליכים המנהליים להטלה של עיצומים כספיים כנגד מעסיקים ומזמינים שירות, ובכך לייעל ולהגביר את אכיפתם של דיני העבודה. על פי החוק, האכיפה המנהלית תורכב מהטלת עיצומים כספיים, המתחילים לרוב עם התראה מנהלית. הסכומים משתנים בהתאם לחומרת ההפרה ולהגדרות המעסיק, ונעים בין כאלפיים חמש מאות לשלושים וחמישה אלף שקלים.

למידע נוסף לחצו כאן

על אילו הפרות של דיני עבודה מוטלים עיצומים כספיים

לפי התוספת השנייה לחוק הגברת האכיפה בדיני עבודה, יש שלוש דרגות של עיצום כספי בהתאם לאופי ההפרה ולהגדרת המעסיק. ראשית, הרמה הנמוכה ביותר היא הפרות שהקנס עליהן עומד על כחמשת אלפים שקלים, או כאלפיים חמש מאות שקלים למעסיק יחיד שאינו עסק. יש לציין כי סכומים אלו גדלים בשני אחוז לכל יום שבו מתמשכת ההפרה, ואף עלולים להיות מוכפלים אם אותה ההפרה מתרחשת לאורך שנתיים (הפרה חוזרת).

בין היתר, על הפרות אלו נמנות העבדת נערים ללא אישור רפואי או בדיקות רפואיות, דרישה של פרופיל צבאי, פרסום מודעות תעסוקה מפלות מבחינה מגדרית או לבעלי מוגבלויות, אי קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית, אי ניהול פנקסי חופשה ושעות עבודה, אי מתן הפסקות לעובדים כדין, אי מתן הפסקה בין ימי עבודה כדין, אי מתן הפסקה לשימוש בשירותים כדין, אי העמדת אמצעי קירור או חימום הולמים, אי העמדת עמדה מקורה לעובדי אבטחה ושמירה, ועוד.

הרמה האמצעית של הקנסות עומדת על למעלה מעשרים אלף שקלים למעסיק, ולמעלה מעשרת אלפים שקלים למעסיק יחיד שאינו עסק. כאמור, הסכומים גדלים בשני אחוז ליום בעת הפרה מתמשכת, ומוכפלים במקרה של הפרה חוזרת. בין היתר, העיצומים מוטלים על מי שאינו מספק לעובדים חופשה שנתית, דמי חופשה ופדיון חופשה כדין, על מי מעסיק בשעות נוספות שלא כדין, ועל מי שאינו משלם על שעות נוספות כדין. כמו כן, העיצומים האלו מוטלים בגין אי מתן אישור בכתב על התחלת וסיום העסקה, בגין אי מסירת הודעה כדין על תנאי העבודה או שינויים בהם, בגין אי מסירת תלוש שכר, בגין ניכוי סכומים משכר שלא כדין, בגין הפרות של צווים ותקנות הקשורים לבטיחות בעבודה, ועוד.

מי שיחפש עבור עיצום כספי הגדרה, יראה שהרמה הגבוהה ביותר של הקנסות עומדת על מעל לשלושים וחמישה אלף ₪ למעסיק, ומחצית מזה (מעל שבעה עשר אלף שקלים) למעסיק יחיד שאינו עסק. ושוב, הסכומים עולים שני אחוז במקרה של הפרה מתמשכת, ומוכפלים במקרה של הפרה חוזרת. מדובר למשל בהפרות של איסור העבדה במנוחה השבועית, איסור העבדה מתחת לגיל המותר, איסור העבדה של נערים מעבר לשעות הקבועות בחוק עבודת נוער, ואיסור העבדת נערים בלילה בלי היתר.

כמו כן, העיצומים הגבוהים ביותר מוטלים בגין הלנת שכר, אי תשלום שכר מינימום כחוק או לפי הסכם קיבוצי, פיטורין של עובדת בהריון ללא היתר, פיטורין של הורים המצויים בהליך פונדקאות, פיטורין של עובדת בחופשת לידה ללא היתר, פיטורי עובד המצוי במילואים, וכן הפרות מסוימות של צווים ותקנות בתחום הבטיחות בעבודה.

 

קיבלתם עיצום כספי או התראה מנהלית? פנו אלינו

למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בכל הקשור לתחום המנהלי והפלילי, ולרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה. חשוב לדעת כי במקרים רבים ניתן להקטין ואף לבטל את העיצומים הכספיים, ובכל מקרה, חשוב להיערך היטב כדי למנוע ממצבים אלו מראש. לפרטים נוספים על עיצומים כספיים ולקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן