עיצומים כספיים דיני עבודה / משרד העבודה

עיצום כספי משרד העבודה

עיצומים כספיים משרד העבודה

 

על מנת להסדיר ולהגביר את השמירה והאכיפה של דיני העבודה, החוק בישראל מגדיר את סמכותם של הגורמים הממונים לאכוף תקנות גם באמצעות התראות מנהליות ועיצומים כספיים. מדובר בהפרות הקשורות למשל לתנאי העבודה במקום התעסוקה, לאי הקפדה על הפרשות פנסיוניות, אי העברת משכורת כדין, אי הקפדה על תקנון להטרדה מינית, הפרת חוק שכר מינימום, הפרת חוק שעות נוספות, וכיוצא בזאת. בשורות הבאות יובא הסבר על עיצומים כספיים, דיני עבודה, התראות מנהליות ועוד.

למידע נוסף לחצו כאן

קודם כל – מהי התראה מנהלית

לפני הטלת עיצומים כספיים, משרד העבודה מוציא לרוב התראה מנהלית, המהווה אזהרה למעסיקים שעליהם להפסיק הפרה מסוימת של אחת ההוראות הקשורות בדיני העבודה. בהתראה עצמה ניתנת מעין ארכה, או תקופה מסוימת שבה המעסיק מחויב להפסיק את ההפרה, ואם לא יעשה זאת יוטלו עליו עיצומים כספיים בגין הפרה נמשכת או חוזרת. לחילופין, בסמכותו של ממונה עיצומים, החושד כי מעסיק מפר את דיני העבודה, להוציא הודעה על כוונה להטיל עיצומים כספיים, גם ללא התראה מנהלית.

מכאן והלאה, לפני הטלת עיצום כספי משרד העבודה מאפשר למעסיק שקיבל התראה מנהלית לבקש את ביטולה, וזאת על ידי פנייה אל ממונה עיצומים תוך שלושים ימים. מדובר בפנייה בכתב בה המעסיק צריך לפרט מדוע לא יוטל עליו העיצום, כגון שהוא אינו מבצע הפרה את ההפרה האמורה, או שהמעשה המבוצע אינו עולה בגדר הפרה. הפנייה תיבדק על ידי ממונה עיצומים שיכול לדחות אותה או לקבלה ולבטל את ההתראה המנהלית. אם המעסיק אינו מגיש בקשה ומעלה את טענותיו בפני ממונה עיצומים, הרי שבתוך שלושים ימים הופכת ההתראה לדרישת תשלום באופן אוטומטי.

יש לציין כי אם מעסיק ממשיך להפר את דיני העבודה לאחר קבלת התראה מנהלית, השלב הבא יהיה דרישת תשלום עקב הפרה נמשכת. במידה ולמרות זאת הוא חוזר בשנתיים הקרובות אל אותה הפרה, תהיה דרישת תשלום על עיצום כספי עקב הפרה חוזרת.

 

מהם סכומי העיצומים המוטלים

סכומים העיצומים משתנים בהתאם למספר רמות, וקיימים גם עיצומים מוגדלים ומופחתים בהתאם לנסיבות. לפי חוק הגברת האכיפה קיימות 3 דרגות של עיצומים כספיים. הדרגה הראשונה והנמוכה יותר כוללת הפרות של הוראות חוקי העבודה כאמור בחלק הראשון לתוספת השנייה לחוק הגברת האכיפה, כגון חובת קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית, וחובת ניהול פנקס חופשה. הדרגה השנייה כוללת הפרות של ההוראות בחלק השני לתוספת השנייה, כמו אי תשלום שעות נוספות כדין, או אי מתן חופשה שנתית כדין. הדרגה השלישית והגבוהה ביותר של עיצומים, קשורה בהפרות של הוראות המנויות בחלק השלישי לתוספת השנייה, כמו אי תשלום שכר מינימום או אי תשלום פנסיה כדין.

הסכומים עצמם מתעדכנים בתחילתה של כל שנה ועומדים על יותר מחמשת אלפים ₪ להפרה מדרגה ראשונה, יותר מעשרים אלף ₪ להפרה מדרגה שנייה, ויותר משלושים וחמישה אלף ₪ להפרה מדרגה שלישית. עם זאת, במידה ומדובר ביחיד המעסיק שלא למשלח ידו, העיצום הכספי הוא מעל לאלפיים ₪ בדרגת ההפרה הראשונה, מעל עשרת אלפים ₪ בדרגה השנייה, ומעל לשמונה עשר אלף ₪ בהפרות בדרגה השלישית.

ראוי לציין כי ניתן להטיל עיצומים כספיים גם על מנכ"לים בתאגידים. על נושאי משרה חשובה מוטל זו לפקח ולפעול למניעת הפרות של חוקי העבודה, ובמידה והחברה מבצעת הפרות הרי שניתן לנקוט כנגדם עיצומים אישיים. זאת, כאמור, לאחר מסירת התראה מנהלית הדורשת נקיטת אמצעים נדרשים להפסקת ההפרה. הסכום של העיצום הכספי על מנכ"ל הוא מחצית מזה שאפשר להטיל בגין אותה הפרה על מעסיק יחיד שלא לצורך עסק (כאמור לעיל). זאת, אלא אם המנכ"ל הצליח להראות כי פעל ככל המצופה ממנו כדי למלא את חובתו.

 

עיצומים כספיים מופחתים ומוגדלים

העיצומים הכספיים המצוינים לעיל יכולים להיות מוגדלים במקרים של הפרה נמשכת או חוזרת. במקרה של הפרה נמשכת, הסכום יגדל בשני אחוזים עבור כל יום בו ההפרה איננה מפסיקה. מאידך, אם בתוך שנתיים לאחר הטלת עיצום כספי שבה אותה הפרה של חוקי העבודה על ידי אותו המעסיק, הרי שמדובר בהפרה חוזרת. במקרה כזה, סכום העיצום האמור לעיל מוכפל בשתיים.

לעומת זאת, ישנם מצבים בהם ממונה עיצומים מחליט להטיל עיצומים כספיים נמוכים יותר מהאמור לעיל. לדוגמא, יכולה להיות הפחתה של עשרים אחוז אם אותה הוראה לא הופרה על ידי המעסיק לאורך חמש השנים הקודמות, ו/או אם נקט בפעולות להקטנת נזקי ההפרה ולמניעת הישנותה. כמו כן, ההפחתה יכולה להיות בשיעור של עשרים וחמישה אחוז אם מדובר במעסיק יחיד של פחות מעשרה עובדים, ואם ההפרה נגרמה עקב נסיבות אישיות חריגות או קשות.

מעבר לכך, קיימות נסיבות המאפשרות להקטין את סכום העיצום בשלושים, ארבעים וחמישים אחוז, וכמו כן ישנה אפשרות להקטין את סכום העיצום המוטל על מנכ"ל חברה. לבסוף, ניתן גם להגיש ערר על קבלת התראה מנהלית ועל הטלת עיצום כספי, לוועדת ערר ייעודית.

 

קיבלתם התראה מנהלית? פנו אלינו

למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בכל הקשור לתחום המנהלי והפלילי, ולרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה. לפרטים נוספים על עיצומים כספיים, דיני עבודה ומה שביניהם, ולקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן