פרסום עיצומים כספיים

עיצומים כספיים בטיחות

עיצומים כספיים – בטיחות בענף הבניין

בשנת 2018 החל מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בהפעלת עיצומים כספיים כנגד קבלני בניין, שאינם פועלים על פי הוראות הבטיחות בעבודה, במטרה להביא להקטנה של פגיעות בגוף ובנפש בענף זה, העומדות על אלפי נפגעים בשנה. מדובר בעיצומים בסכומים הנעים סביב עשרים או שלושים וחמישה אלף ₪ לכל הפרה, שבניגוד להליך הפלילי יכולים להיות מוטלים בקלות יחסית עם נטל ראיות נמוך. בשורות הבאות יובא הסבר על עיצומים כספיים, בטיחות בענף הבנייה ומה שביניהם.

העיצומים הכספיים צברו תאוצה משמעותית בשנים האחרונות. למעשה, מי שיחפש פרסום עיצומים כספיים באתר של משרד העבודה, יגיע לאלפי תוצאות המפרטות את שמות הקבלנים וחברות הבנייה, את האתרים בהם בוצעה הפרה של אחת מהוראות הבטיחות, את סכום העיצום שהוטל, וכן החלטות של ממונה עיצומים, ועדת ערר וכדומה.

כאמור, הסכומים מוטלים על ידי משרד העבודה בקלות יחסית, לאור ביקור של מפקח עבודה באתר, וללא צורך בהעמדת רף ראיות גבוה במיוחד. עם זאת, גם לקבלן שעליו מוטל העיצום הכספי עומדת הזכות לשטוח את טענותיו, לבקש הפחתה ולפנות אל וועדת ערר כדי שזו תבטל את העיצומים.

 

משמעותו של המונח עיצום כספי

לפני שנדבר על עיצומים כספיים, בטיחות בענף הבנייה והקשר ביניהם, חשוב תחילה להבין את משמעות המונחים עיצום כספי ועיצום כספי מנהלי בבטיחות. עיצום כספי הוא מונח המתייחס לעונש כספי שמטילה רשות מנהלית מבלי שתעשה שימוש בהליך פלילי. השימוש בעיצומים כספיים ככלי הרתעה נעשה מול גופים מורשים ומפוקחים, כמו קבלני בנייה, הנדרשים לפעול בהתאם לחובותיהם. בתור שכזה, העיצום הכספי מהווה אמצעי הענשה יותר קל לעוברים על תקנות וחוקי הרגולטור, לעומת קנסות שכרוכים בהליך פלילי.

השימוש בעיצומים כספיים החל בישראל בשנות התשעים של המאה העשרים, ועד ימינו נוספו עיצומים כספיים לעשרות חוקים, כמו בטיחות בבנייה, בהם גם מפורט גובה הסכום של העיצום הכספי. יש לציין כי לצד עיצום כספי קיימת סמכות לפתיחה של הליכים פליליים, במסלול ענישה שעליו מחליט הגורם המפקח.

בנוסף, קיימת אפשרות לערער על עיצום כספי. עד שנת 2007 הוגשו הערעורים לבית משפט השלום, ומשנה זו הועברו לבית המשפט המחוזי האחראי על עניינים מנהליים. ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי יוגש לבית המשפט העליון.

 

המשמעות של עיצום כספי מנהלי בבטיחות

בין התוספות השונות של עיצומים כספיים, בשנת  2018 נכנס לתוקף גם עיצום כספי הקשור להפרה של דיני בטיחות בעבודה, המקושר לרוב לענף הבנייה. שלא כמו קנסות פליליים שהוטלו עד אז בתחום הבטיחות בעבודה, ושעמדו על סכומים לא גבוהים, עיצומים כספיים מנהליים הפכו למאוד גבוהים ועומדים על עשרות אלפי שקלים ויותר. יתרה מכך, על מי ממשיך בהפרה בפרק זמן של שנתיים יוטלו עוד עיצומים כספיים, כך שעל כמה הפרות סכומי העיצום הכספי יצטברו.

את העיצומים הכספיים ניתן להטיל לא רק על מי שביצע את הבנייה אלא גם על מי שהזמין את השירות. הווה אומר, שעבודות המבוצעות על ידי קבלן או קבלן משנה עלולות לחשוף את מי שהזמין את העבודה לעיצומים כספיים וגם לאחריות פלילית ואזרחית, כל עוד לא ננקטו אמצעי בטיחות סבירים לעובדי הקבלן.

חשוב להבין כי מלבד ענף הבנייה, עיצומים כספיים בבטיחות מתייחסים לעוד מגוון פעולות בעולם התעשייה, למשל לכל מה שקשור למכונות הרמה, עבודה בגובה, ניהול של פנקסי הדרכה, צווי בטיחות ועוד. וכאמור, עיצום כספי בתחום הבטיחות לא מסיר אחריות פלילית  המוטלת על המעסיק, על מנהל תאגיד או על מי שהמזמין את השירות. כלומר, גם לאחר הטלה של עיצומים כספיים יכול להיות מצב בו יוגש גם כתב אישום, כאשר העיצום הכספי יכול למעשה לשמש כראייה בבית משפט.

 

מהו גובהם של העיצומים הכספיים בענף הבנייה

העיצומים הכספיים בענף הבנייה עומדים על סכומים משמעותיים ביותר. הם משתנים בין סוגי ההפרות ומתעדכנים מעת לעת, אך באופן כללי קיימת שתי רמות. האחת עומדת על יותר מעשרים אלף ₪ והשנייה על יותר משלושים וחמישה אלף ₪. יש לזכור כי מדובר בעיצום כספי לכל הפרה בודדת, כלומר, במידה ובאתר נתגלו מספר הפרות הרי שהסכומים עלולים להיות כבדים ביותר.

עיצומים מהרף החמור יותר מוטלים, למשל, על מבצע בנייה שלא מחזיק אישור יצרן המעיד על דגם של פיגום ממוכן, ועל מבצע בנייה שלא מחזיק תעודה מטעם מפקח עבודה על רישומו של הדגם בפנקס הדגמים. כמו כן, עיצומים אלו מוטלים על שימוש בחבלים, שרשראות ואביזרי הרמה של נוסו ונבדקו על ידי בודק מוסמך, וגם על התקנת רשת מגן בלי תכנון והשגחה של מהנדס אזרחי, ו/או שאינה מותאמת לאופי העבודה.

בנוסף, עיצומים כספיים בטיחות מהרף החמור מוטלים על הכנסה לשימוש של מכונת הרמה או מלגזה שלא נוסתה ונבדקה על ידי בודק מוסמך, כשאין אישור הדרכה בגובה תקף לכל עובד, וכשמבצע העבודה לא סיפק את כלל האמצעים והציוד לביצוע עבודות בגובה במצב תקין. עוד דוגמאות הן עיצום המוטל על העסקת עובד בגובה מתחת לגיל 18, עובד שאינו מאובטח בכל זמן העבודה עם מערכת בלימת או מניעת נפילה הולמת, כשאין תוכנית ארגון בטיחותי באתר, כשיש פתח לא מגודר ברצפה, כשרכיבי פיגום עשויים מחומר לא מתאים ופגום, ועוד.

לעומת זאת, עיצום בטיחות מהרף הנמוך יותר מוטל, למשל, כאשר אמצעי קשירה לנקודת עיגון אינו תפוס או קשור כנדרש, וכן כשכיוון אמצעי הקשירה מאפשר גובה נפילה חופשית שמעבר להגדרות היצרן. עוד דוגמא להטלת עיצום כספי מהרף הנמוך, היא כאשר הוראות השימוש, התחזוקה והבטיחות במערכות צמ"א לא נשמרות בסמוך לציוד, וכן כשמערכת לבלימת נפילות מותקנת ללא מגבלות מרווח נפילה. מעבר לכך, עיצומים כאלו מוטלים על מבצעים שלא סיפקו חומרים להתקנה של טפסות, לא סיפקו אמצעים וציוד חלופי ותקין במקום ציוד פגום, לא מינו אדם הממונה על הבטיחות, ועוד.

 

תנאים להפחתת גובה העיצומים

קיימים מספר תנאים להפחתה של עיצומים, המוטלים בגין הפרות של הוראות הבטיחות על ידי מבצעי בנייה.

ראשית, אם עוד לפני פנייה מטעם מפקח עבודה הפסיק המעסיק מיוזמתו את ההפרה, הרי שגובה הקנס יופחת בארבעים אחוזים. שנית, אם לאחר קבלת ההתראה ננקטו על ידי המעסיק פעולות נאותות להקטנת נזקים שנגרמו בגין ההפרה, ולמניעת הישנותה, הרי שגובה הקנס עשוי לפחות בשיעור של עשרים אחוזים לכל היותר. בנוסף, במידה ומדובר במעסיק יחיד שאצלו עובדים עשרה אנשים לכל היותר, ואם ההפרה נגרמה עקב נסיבות אישיות חריגות או קשות, הרי שניתן לקבל הפחתה של עשרים וחמישה אחוזים לכל היותר מגובה העיצום.

יחד עם זאת, העיצומים לא יופחתו בכל מקרה של הפרת צווי בטיחות, שיפור והפסקת עבודה, ולא במקרים של שימוש בכלים הנדרשים בבדיקה שלא עברו בדיקות תקינות מטעם בודקים מוסמכים. בנוסף, כל בקשה להפחתה תתקבל רק אחרי הפסקת ההפרה ו/או תיקונה.

 

עיצום כספי? פנו אלינו

למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בכל הקשור לתחום המנהלי והפלילי, ולרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה בכלל ובענף הבנייה בפרט. לפרטים נוספים בנושא ולקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן