צו בטיחות וצו שיפור

צו שיפור בטיחות

צו בטיחות וצו שיפור – מהי משמעותם?

חוק ארגון הפיקוח על העבודה עוסק בקשת רחבה של נושאים הנוגעים לבטיחות, גהות, בריאות ורווחת עובדים ואנשים אחרים המצויים במקומות עבודה. בין היתר, החוק עוסק בכתיבת תוכניות עבודה, במינוי ממוני בטיחות, עוזרים, נאמנים, וועדות ועוד. אחד התחומים שהחוק מסדיר הינו צווי בטיחות, צווי שיפור וצווי הפסקת עבודה.

למידע נוסף לחצו כאן

 

מי מוציא צו שיפור למקום עבודה

צו שיפור למקום עבודה מוציא מפקח עבודה. למעשה, התחום הראשון בו עוסק חוק ארגון הפיקוח העבודה, הינו הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו. על פי החוק, תפקידו של השירות הוא לפקח על קיומה של כל חקיקה רלוונטיות, ולפקח על הבטיחות והגהות המקצועית בעבודה, וכן על הרווחה בכל מקום בו עובדים בני אדם לצורך משלח יד או לצורך עסק.

לפי החוק, מנגנון שירות הפיקוח מורכב ממפקחי עבודה, שאותם ממנה השר, ביניהם מפקח עבודה ראשי, סגן מפקח ראשי ומפקחים אזוריים. למפקח העבודה נתונות סמכויות שונות, ובהן כניסה למקומות בהם עובדים או עומדים לעבוד בני אדם, וכן בדיקת תהליכי עבודה, ציוד, מכונות ומתקנים. בסמכות המפקחים לחקור את כלל המסמכים, התעודות והפנקסים שהחוק מחייב את קיומם, ניהולם או הגשתם, ולקחת דוגמאות מחומרי גלם, מוצרים ומוצרי ביניים, וכן לצלם מכונות, מבנים, מתקנים, תהליכי עבודה או חומרים.

מעבר לכך, בסמכות מפקח עבודה לחקור אנשים המצויים במקום העבודה, וכן אנשים שעובדים או שעבדו במקום. באישורו של מפקח אזורי, הוא גם יכול להורות למחזיק מקום העבודה על בדיקת מוצר, חומר גלם או מוצר ביניים, ולהגיש את התוצאות בתקופה נתונה. עוד בסמכותו של מפקח עבודה להוציא למקום עבודה צו שיפור בטיחות, ועל כך יורחב להלן.

 

צווים לשיפור בטיחות במקום העבודה

אז מהו צו שיפור? על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, צוי שיפור יוצאים על ידי מפקח עבודה אזורי או מפקח עבודה שהוסמך על ידו לעניין זה. את הצו מוציאים כאשר במקום עבודה מסוים לא מתקיימות הוראות החקירה הנוגעת לרווחה, גהות, בריאות או בטיחות של עובדים ושל אנשים נוספים הנמצאים במקום לצורך משלח ידם או עיסוקם.

משמעותו של הצו היא חיוב המחזיק במקום העבודה לנקוט צעדים המפורטים בצו, לצורך קיום הוראות החוק הרלוונטיות בתוך תקופה של לפחות 14 יום (התקופה תיקבע בצו). מכאן והלאה, בתוך 7 ימים לכל היותר אחרי תום התקופה, על המחזיק במקום העבודה להודיע בכתב למפקח האזורי לגבי הביצוע.

למעשה, מדובר בצו הקל ביותר מבין הצווים שמוציא תחת ידיו מפקח עבודה, מאחר ומשמעותו שהעבודה במקום אינה נפסקת, לא באופן מלא ולא חלקית. זאת בניגוד לצו בטיחות העשוי להפסיק עבודה במכונה, ציוד או אף במקום העבודה כולו, או צו הפסקת עבודה לאתרי בנייה. יחד עם זאת, חשוב להבין כי לא מדובר בצו שניתן להתעלם ממנו או להזניח אותו. אם בתקופה האמורה לא יבוצעו הפעולות הנדרשות, ולא ידווח עליהן למפקח האזורי על העבודה, מחזיק המקום צפוי לקנס יומי בסך אלפי שקלים על כל יום עיכוב, ומקרים חמורים עלולים להוביל לקנס בסך עשרות אלפי שקלים או תקופת מאסר של 6 חודשים.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי צו שיפור אינו סוף פסוק. במידה והמחזיק במקום העבודה סבור כי צו שיפור שניתן לו סובל מליקוי כלשהו, ביכולתו לערער על כך. את הערעור יש להגיש עם עורך דין המתמחה בתחום, אשר יפנה בשמו של מחזיק המקום אל בית הדין האזורי שבתחום שיפוטו נמצא מקום העבודה. ראוי להדגיש כי את הפנייה אל בית הדין האזורי יש לבצע במהירות האפשרית, מאחר שניתן לערער רק 7 ימים לכל היותר מהיום בו נמסר הצו.

 

כמה מילים על אגף הפיקוח על העבודה

מאז שנת 2003 פועל אגף הפיקוח על העבודה מתוך משרד התמ"ת, ומתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה. מטרתו של האגף היא לפקח על ביצוע חוקי הבטיחות בעבודה, ובפרט מניעה של מחלות מקצוע ותאונות. כמו כן, האגף אחראי על ביצוע חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער, ותקנות נוספות הנוגעות לרווחתם ובטיחותם של עובדים.

בישראל ישנם 4 אגפים המצויים בתל אביב, חיפה, באר שבע וירושלים, המנהלים את עבודת המפקחים שמבצעים ביקורים במפעלים ומקומות עבודה אחרים. יש לציין כי מלבד הוצאת צו בטיחות וצו שיפור, האגף גם אחראי על הסמכות של בודקים לכלים ומערכות, הסמכת מעבדות ובודקים סביבתיים, הסמכות של ממוני בטיחות, אישור מינויי מנהלי עבודה בבנייה, ועוד.

 

מה ההבדל בין צו שיפור לצו בטיחות

למחזיקי מקום עבודה כדאי להכיר את ההבדל בין צו שיפור וצו בטיחות. כאמור, צו שיפור נועד לתקן ליקוי בטיחותי או בריאותי כלשהו במקום העבודה, שאינו עומד בתנאי החקיקה הקיימת. הוא אינו מוביל לסגירת מקום העבודה או להפסקת העבודה בציוד, חומרים, מיכון וכדומה. לעומת זאת, צו בטיחות עלול להוביל להפסקת עבודה.

מאחר ומדובר בצו בעל השלכות משמעותיות על מקום העבודה בכלל היבטיו, מי שמוציא אותו אינו מפקח עבודה זוטר אלא מפקח עבודה אזורי. כלומר, מפקח עבודה מוציא דו"ח לגבי ליקוי, ובמידה והמפקח האזורי משתכנע מהאמור בדו"ח, הוא יוציא צו בטיחות. הליקוי עצמו עשוי ללבוש צורות שונות ולהיות קשור לתהליכים, מחדלים, מיכון, ציוד, מתקן או חומר כלשהו, אך בכל מקרה מדובר בליקוי היוצר סכנה לבריאותם ושלומם של בני אדם.

צו הבטיחות עשוי להורות למחזיק מקום העבודה לנקוט אמצעים נאותים על מנת להרחיק את הסכנה, ואם מדובר בסכנה שאיננה תכופה תהיה אפשרות למחזיק מקום העבודה להשמיע את טענותיו לפני הוצאת הצו. מאידך, הצו עשוי להורות על הפסקת העבודה במקום, או על איסור שימוש במתקן, ציוד, חומר או מיכון, או שהשימוש ייאסר עד הרחקת הגורם המסכן.

 

לקבלת סיוע משפטי בצווי שיפור ובטיחות

למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בכל הקשור לתחום המנהלי ולרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה. ביכולתנו לספק מעטפת מקיפה לגורמים המוצאים את עצמם בפני צווי שיפור, בטיחות והפסקת עבודה, וכן הליכי חקירה מצד הגורמים השונים. לקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן